شرط ورود به بهشت چیست؟

شرط ورود به بهشت چیست؟

آیت الله مجتهدی(ره): چهار خصلت که است آدمی را به بهشت دعوت مےکند:

۱- پنهان داشتن مصیبت
۲- پنهان داشتن صدقه
۳- نیکی به پدر مادر
۴- فراوان لااله الاالله گفتن 
منبع: احادیث الطلاب ص ۴۶۷
رسانه پلاس